Meme Sağlığı

Meme sağlığı yönetiminin önemi küçümsenemez. İyi meme sağlığı, süt tipi işletmelere, maliyetlerden tasarruf etme, süt kalitesi, üretimi ve karlılığı bakımından daha fazlasını elde etme yönünde yardımcı olur. Sadece sağlıklı memeye sahip inekler patojen ve rezidüden ari süt üretebilir ve tüketici için gıda güvenliğini sağlayabilir.

Meme sağlığında lider bir şirket olan MSD Hayvan Sağlığı, veteriner hekimlere ve yetiştiricilere bilgili bir sağlık platformu sağlamaktadır. Bu, her bir damla sütte kalite sağlayan önde gelen veteriner ürünleri, deneyimi, danışmanlığı ve hizmetleri, teşhis ve kontrol prosedürlerini, ön plandaki araştırma çalışmalarını ve çözüm önerilerini bir araya getirmektedir.

Ürünlerimiz

Yoğun süt üretimi, meme sağlığı yönetimine özel gereksinimler ekler. Mastitisin önlenmesi ve meme enfeksiyonlarının tedavisi, ürünlerimizle hayvan refahına da katkı sağlayan programlı ve ekonomiğe katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirilebilir.

aktasyon dönemi meme içi antibiyotiklerHizmetler
Cobactan LCMastijet ForteMastiplan LC
Kuru dönem için meme içi antibiyotikler
Neomastitar
Enjektabl  antibiyotikler
Cobactan 2.5%
Nonsteroid Antiinflamatuarlar
Finadyne