Gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasi MSD’ni̇n online gi̇zli̇li̇ğe İli̇şki̇n taahhüdü

Gizliliğinizin sizin için önemini anlıyor ve saygı duyuyoruz. Online olarak sağladığınız kişisel bilgilerinizi yalnızca size açıkladığımız biçimde kullanmakta ve paylaşmaktayız. Online olarak sağladığınız kişisel bilgilerinizi size açıkladığımızın dışındaki amaçlarla kullanılmasına ve paylaşılmasına karşı korumaktayız. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki İnternet Gizlilik Politikası’nı okuyunuz ya da bizimle temasa geçiniz.

Amerika Birleşik Devletleri dışında Merck Sharp and Dohme ya da MSD olarak da bilinen Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ., USA, sağlık, tıp ve ilaçlarla ilgili bilgi ve hizmetlere ek olarak, şirket ve finans haberleri ile personel alımına dair hazırlanmış online kaynaklar sunmaktadır. Ayrıca bazı web sitelerimiz kalifiye profesyonellere farmasötik (ilaç) ve aşı ürünlerimizi sipariş etme olanağı ile ödenek ya da klinik çalışmalara katılım için başvuru olanağı sunar.

Kişisel bilgilerin gizliliğine saygı bizim için çok önemlidir. Bu gizlilik politikasının (“politika”) yer aldığı ya da buna atıfta bulunulan MSD web siteleri, hakkınızdaki kişisel bilgileri bu politikaya ve yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ve düzenlemelere uygun şekilde toplamayı, saklamayı ve korumayı taahhüt eder. Bu gizlilik politikası, bu politikaya atıfta bulunulan MSD online kaynakları ve (web siteleri, e-posta ve diğer online araçlar gibi) sair iletişim vasıtaları aracılığı ile toplanan (ve (aşağıda tanımlanan)) kişisel bilgiler  için geçerlidir. Bu politika, ilgili bilgilerin MSD online tarafından toplanan kişisel bilgiler ile birleştirildiği durumlar hariç olmak üzere, offline (çevrim dışı) kaynaklar ve iletişim vasıtaları ile toplanan kişisel bilgiler için geçerli değildir. MSD üçüncü şahıslara ait online kaynakların içeriğini ve gizlilik uygulamalarını kontrol etmediğinden, bu politika MSD’nin web sitelerine link gösterilen bu tip kaynaklar için de geçerli değildir.

Bu politika, şirketin kişisel bilgilerin Avrupa Ekonomik Alanı’ndan Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarımına ilişkin Safe Harbor Privacy Policy kurallarıyla uyumludur. Bu politikayı lütfen dikkatle okuyunuz. Bu politika ya da veri toplama, kullanma ve açıklama uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir sorunuz olursa lütfen aşağıdaki adreslerden size en uygun olanı vasıtasıyla bizimle temasa geçiniz.

Gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasi “ki̇şİsel bi̇lgi̇leri̇” nasil tanimlar?

Bu politikada kullanılan “kişisel bilgi” terimi, bir bireyi tanımlayan veya bir bireyi tanımlamak üzere MSD tarafından ya da adına kullanılan herhangi bir bilgi ya da bilgiler grubunu ifade eder.

MSD online ki̇şİsel bi̇lgi̇leri̇ nasil toplar?

MSD online, kişisel bilgileri web siteleri ve diğer online kaynaklar yoluyla toplar. MSD ayrıca üçüncü kişi online servis sağlayıcıları ile işbirliği içinde online kaynaklar sunar ve bu kaynakların kullanıcıları hakkında kişisel bilgiler alabilir. Bu online işbirlikleri, kişisel bilgilerin uygun biçimde korunmasını gerektiren sözleşmelerle yönetilir. Bireyler, web sitelerimizin birçok kısmına herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin erişebilir. MSD’nin online kişisel bilgi toplamada kullandığı iki yol mevcuttur:

(1) Sizin sağladığınız bilgiler

MSD, web sitelerindeki formlara ya da veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgi ve diğer verileri toplar. Bu bilgiler iletişim bilgisi (ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası, kullanıcı adı ve şifresi), doğum tarihi, mesleki bilgiler, hobiler ve ilgi alanlarını içerebilir ancak bunlar ile sınırlı değildir. MSD soru ve anketlerimize yanıt vererek sağladığınız sağlık bilgilerinizi de toplayabilir.

(2) Bilgisayar veya diğer elektronik aygıtlarınızdan toplanan bilgiler

Web sitelerimizin bazıları ve diğer online kaynaklar bunları daha etkin biçimde kullanabilmenize olanak tanıyan ek işlevler sunmak amacıyla cookie’ler gibi izleme teknolojileri kullanır. MSD, izleme teknolojilerini, online kaynaklarımızdan yararlanan kullanıcı sayısı ya da kullanıcıları bunlara yönlendiren sitelerin doğru takibi veya kendinizi sağlık-bakım profesyoneli ya da belirli bir ülkede ikamet eden kişi biçiminde tanımlayıp tanımlamadığınızı anımsamak gibi, sizi kişisel olarak tanımlamayacak biçimlerde kullanır.

MSD belirli durumlarda izleme teknolojilerini sizi kişisel olarak tanımlayacak biçimde kullanır. Ancak bu durum yalnızca kişisel bilgilerinizi web sitelerimizdeki bir form ya da veri alanına girmenizden sonra veya sizinle kurulan diğer offline iletişimlerle doğrulanan bilgilere dayanan bir kullanıcı adı ve şifresi sağlayarak online kaynaklarımızı kullanmak üzere kaydedilmeniz halinde söz konusu olacaktır. İzleme teknolojilerini web sitelerimizdeki veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgiler, anketlerimize verdiğiniz yanıtlar ya da web sitelerimizin sık ziyaret ettiğiniz bölümleri gibi kişisel tercih ve seçimlerinizi anımsamak amacıyla kullanabiliriz. MSD’nin izleme teknolojilerini sizi anımsamak ve/veya size ek kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için kullanmasını isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. İzleme teknolojileri ile veri toplanmasını sınırlamak isterseniz lütfen seçimlerinizi aşağıda açıklanan biçimde iletiniz.

Cookie nedi̇r?

Cookie, İnternet gezgini dosyalarınızın bilgisayarınızda saklandığı yer olan sabit diskinize web sunucuları tarafından gönderilen küçük bir veri dosyasıdır. Cookie’ler web sitelerinin bilgisayarınızda küçük miktarda bilgi saklamasına ve bu bilgiyi daha sonra almasına olanak sağlar. MSD iki tip cookie kullanır: Bunlar internet gezginini ya da bilgisayarınızı kapattığınızda bellekten silinen geçici dosyalar olan oturum cookie’leri ve siz daha önce silmezseniz belirli bir tarihe kadar bilgisayarınızın sabit diskinde duran kalıcı cookie’lerdir.

MSD ki̇şİsel bi̇lgi̇leri̇ neden toplar, kullanir ve açiklar?

MSD, bireylerin belirli online kaynak ve iletişimleri düzenlemek ve kişiselleştirmek üzere kayıt olabilmeleri için gerektiğinde online kişisel bilgi toplar. MSD, online toplanan kişisel bilgileri MSD’nin farmasötik alanındaki işlerine dair eğitim literatürü ve ilgili bilgiler, e-posta programları, araçlar, sınavlar, anketler ve araştırmalar gibi bireylerin talep ettiği ürün, hizmet ve özellikleri sunmak üzere kullanır. MSD, online toplanan kişisel bilgileri ilginç bulabileceğinize inandığımız ek hizmet ve bilgilendirmeleri belirlemek ve sunmak amacıyla analiz eder. MSD bazı online kaynakların ve iletişim vasıtalarının kullanımını yalnızca kişiye özgü olmayan ya da derleme bilgiler çerçevesinde değerlendirir. MSD online kaynakları yetkili erişim ve güvenlik açısından denetlemek amacıyla kişisel bilgileri de kullanabilir.

MSD ki̇şİsel bi̇lgi̇leri̇ bi̇rleşti̇ri̇r mi̇?

MSD bu politika içinde tanımlanan amaçlar, belirlenen standartlar ve sunulmuş olan diğer geçerli gizlilik duyurularıyla tutarlı olarak bazı durumlarda, bireylerin telefon, anketler, web siteleri ve diğer online kaynaklar ya da iletişimler gibi çeşitli hizmetler ve kanallardan MSD ile paylaştığı kişisel bilgileri sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla bir araya getirir ve kullanır.

MSD’ni̇n hakkimdaki̇ ki̇şİsel bi̇lgi̇leri̇ toplama, kullanma ve açiklamasina İli̇şki̇n seçenekleri̇m nelerdi̇r?

Üç kategoride seçenekleriniz mevcuttur. Bunlar:

(1) Hiç kişisel bilgi toplanmaması

Web sitelerimizdeki form veya veri alanlarına herhangi bir kişisel bilgi girmemeyi seçerek ve online kaynaklarımızca sağlanan kişiselleştirilmiş hizmetleri kullanmayarak MSD online’a herhangi bir kişisel bilgi vermemeyi tercih edebilirsiniz. Ancak bazı online kaynaklarımız yalnızca kişisel bilgi sağlayan ya da kişiselleştirilmiş hizmetlerden yararlanan bireyler tarafından kullanılabilmektedir.

(2) Başka amaçlarla kullanım ya da açıklamaya ilişkin sınırlamalar ve seçenekler

Bazı MSD online kaynakları, hakkınızdaki kişisel bilgilerin bir iletişim listesine eklenmeniz veya ilginç bulabileceğinize inandığımız ek hizmet ve promosyonları belirlemek ve sunmak amacıyla kullanılması ve açıklanması için izninizi isteyebilir. Hakkınızdaki kişisel bilgilerin kullanımını söz konusu bilgileri girerken sunulan seçenekleri onaylayarak veya onayları kaldırarak sınırlayabilirsiniz.

(3) İzlemeye ilişkin sınırlamalar ve seçenekler

Kişisel tercih ve seçeneklerinizi anımsamak amacıyla cookie’ler gibi izleme teknolojilerinden yararlanan MSD online kaynakları, kayıt sırasında veya kişisel bilgilerinizi form ya da veri alanlarına girerken sunulan seçenekleri onaylayarak veya onayları kaldırarak bu teknolojilerin sizi anımsamak ya da ek hizmetler vermek amacıyla kullanılıp kullanılmamasını belirlemenize olanak sağlar. Online kaynaklarımız, bireysel kullanıcılar için izleme teknolojilerinin kişisel tanımlama içermeyen biçimde kullanımını sınırlamaz. Bireysel kullanıcılar çoğu internet gezgini yazılımları aracılığıyla cookie’ler gibi belirli izleme teknolojilerinin kullanımını kontrol edebilir. Bazı internet gezgini yazılımları her bir cookie’nin kullanımını her bir web sitesi için sınırlayabilir ya da engelleyebilir. Diğer internet gezgini yazılımları ziyaret ettiğiniz tüm web siteleri için geçerli olacak cookie ayarlarını belirlemenize olanak sağlar. Cookie teknolojisinin kullanımı hakkında kaygılarınız varsa MSD’nin izleme teknolojileri kullanma yollarını anlayabilmek için yukarıdaki “Bilgisayar veya diğer elektronik aygıtlarınızdan toplanan bilgiler” bölümünü okuyunuz. Cookie kullanımını sınırlar ya da engellerseniz web sitelerimizin belirli işlevleri gerektiği gibi çalışmaz; kayıt esaslı web sitelerimizin bazılarına erişim de buna dahildir.

Hakkimdaki̇ ki̇şİsel bi̇lgi̇lere ki̇mler eri̇şebi̇li̇r?

Hakkınızdaki kişisel bilgilere MSD ve onun tüm dünyadaki şubeleri, bölümleri ve grupları ile kişisel bilgileri yalnızca MSD için ve onun talimatıyla kullanan kişi ve organizasyonlar tarafından erişilebilir. Kişisel bilgilerin MSD adına çalışan harici kişi ve organizasyonlar tarafından kullanılması ve açıklanması bu bilgilerin uygun şekilde korunmasını gerektiren sözleşmelerle düzenlenir. Kişisel bilgileriniz, yalnızca MSD ve onun adına çalışan kişi ya da organizasyonlar tarafından bu politika ve yürürlükteki diğer gizlilik duyurularına uygun biçimde ve her durumda yürürlükteki yasa, yönetmelik ve düzenlemelerde izin verildiği ölçüde ya da gerekli görüldüğü takdirde kullanılabilir ve açıklanabilir.

MSD KİŞİSEL BİLGİLERİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞIR MI?

Kural olarak MSD kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere devretmemektedir; ancak MSD ticari nedenlerle faaliyetlerini satış, birleşme veya devir yoluyla yeniden düzenlemeye ya da dağıtmaya karar verebilir. Bu durumda kişisel bilgiler, MSD’nin bu faaliyetlerine dair mevcut veya potansiyel müşteriler ile paylaşılabilir. MSD bu tarz durumlarda kişisel bilgilerinizin uygun biçimde korunacağına ilişkin yazılı teminat alacaktır. Kişisel bilgileriniz ilgili mevzuat uyarınca kesin olarak izin verilen ya da gerekli görülen veya bu politikada belirtilen haller dışında izniniz olmaksızın kesinlikle paylaşılmayacaktır.

MSD ki̇şİsel bi̇lgi̇leri̇ nasil korur?

MSD, bilgisayarınızdan online kaynaklarımız veya sunucularımıza aktarılan kişisel bilgilerin korunması ve izinsiz erişim, ifşa, değişiklik veya tahribatını önlemek için gerekli tüm makul tedbirleri alacaktır. Online kaynaklarımıza ait şifrenizin ve benzeri bilgilerin sizdeki kopyalarının korunması şahsi sorumluluğunuzdadır.

MSD çocuklarin gi̇zli̇li̇ğİni̇ nasil korur?

MSD Web siteleri genellikle çocuklara yönelik değildir ve sunduğumuz çoğu online hizmet 18 yaş ve üzeri kişiler için tasarlanmıştır. Bir ilaç hakkındaki bilgi istemleri yasalarla düzenlendiğinden çocuklarda kullanım için endike olan bir ilaç hakkında bilgi isteyen kişilerin 18 veya daha ileri yaşta olması gerekmektedir.

Politikamızın bu alt bölümü yalnızca çocuklar için tercihe bağlı seçenekler sunan MSD web siteleri için geçerlidir. Bu bölüm diğer web sitelerimiz ve online kaynaklarımız için geçerli değildir.

Yalnizca çocuklar İçİn

MSD web siteleri belirli durumlarda 13 yaşın altındaki çocuklar için seçenekler sunar. Tercihe bağlı olan bu seçeneklerin çoğu kişisel bilgi toplamaz. Bu tercihe bağlı seçeneklerde çocuklara ilişkin kişisel bilgi toplanmazken, çocukların söz konusu seçeneklere katılımı için ebeveynlerin onayını istemekteyiz. Ebeveyn izni talebi çocuklara ilişkin kişisel bilgileri nasıl topladığımıza, kullandığımıza ve ifşa ettiğimize ilişkin açıklamaya yer vermekte ve ebeveynlere çocuklarına ilişkin bilgi toplanması, kullanımı ve açıklanmasını önleme seçeneği sunmaktadır.

MSD çocuklar hakkında yalnızca gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve bunları yalnızca istenen hizmetleri sunmak için kullanır. Önceden alınmış ebeveyn izni olmadıkça çocuklara ilişkin kişisel bilgileri kullanmayız ya da MSD adına çalışmayan üçüncü şahıslara açıklamayız. Ebeveynler çocukları hakkında toplanan kişisel bilgileri kullanma ya da açıklama iznini herhangi bir zamanda geri aldığında bu bilgilerin veritabanımızdan silinmesi için gereken makul çabayı derhal göstereceğiz.

13 yaşından küçük çocuklardan online hizmetimizden yararlanım için gerekli olandan fazla kişisel bilgi vermesini istememekteyiz. 13 yaşın altında olduğunu bildiğimiz bir çocuk bize kişisel bilgiler gönderirse bunları yalnızca hakkında bilgi edinmeden önce ebeveyninin iznini almamız gerektiğini bu çocuğa bildirmek için doğrudan ona yanıt vermek amacıyla kullanacağız.

Hakkimdaki̇ ki̇şİsel bi̇lgi̇lere nasil eri̇şebi̇li̇r ve düzeltebi̇li̇ri̇m?

Hakkınızda online toplanan kişisel bilgilere erişim sağlayarak, bunları doğru, tam ve güncel tutmak için size en yakın adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi mümkün olduğunda web sitelerimizdeki form ve veri alanlarına önceden girdiğiniz bilgileri online olarak değiştirerek de güncelleyebilirsiniz. Bu erişim ve düzeltme MSD’nin yasal ya da etik yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek, MSD’nin yasal iddiaları araştırma, ileri sürme ya da bunlara karşı kendini savunmasını engelleyecek, kişisel bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanmasıyla sonuçlanacak, bir sözleşmenin ihlali ya da MSD veya bir üçüncü şahsa ait ticari sırların veya başka müseccel iş bilgilerinin açıklanmasına yol açacak olursa ilgili mevzuat izin verdiği ölçüde kısıtlanacaktır.

Şirketimizin Global Gizlilik Taahhüdü’nü okumak için tıklayınız.