Bi̇lgi̇ ve uzmanliğin paylaşimi İle daha İyi̇ bi̇r rumi̇nant sağliğI İçİn çabaliyoruz

Veteriner Hekimler ve yetiştiriciler MSD Hayvan Sağlığı’ndan yüksek kalitede ürünler beklemektedir. Sağlık Platformlarımızla sizleri, sadece ürünlerimizi değil bunların da ötesinde bilimsel dünyayı keşfetmeye davet ediyoruz: hizmetler, teknik destek, benzersiz etkin çözümler elde etmenizde yardımcı olacak uzmanlık ve eğitim programları…

Sürü Sağlığı

Sürdürülebilir sürü sağlığı programları geliştirmek, enfeksiyöz hastalıklarla etkili mücadele ancak tek bir hayvanın sorunu olarak değil bir sürü problemi olarak ele alındığında mümkün olabilir. Ruminant Sağlık Platformları, geniş aşı yelpazemizi ve entegre yaklaşımımızı sürü sağlığı yönetim uzmanlığımızla birleştirerek sunmaktadır.

Reprodüksiyon Yönetimi


Süt tipi ve et tipi sığır işletmelerinin karlılığı, etkin reprodüktif programların kullanılması ile doğrudan ilgilidir. Bu platformla uzman kadromuz, reprodüksiyon yönetimini optimize etmek adına veteriner hekim ve çiftçilere destek vermektedir. Biz, fırsatlarınızı çoğaltmak için gerekli özelleştirilmiş reprodüksiyon programları oluşturmak için, bilimsel kaynakları geniş bir ürün yelpazesi ile birleştirmekteyiz.

Akciğer Sağlığı 

Sağlıklı akciğerler, yaşı ne olursa olsun sığırların yaşamında hayati bir rol oynamaktadır. Hasar görmüş akciğerler, ekonomik kayıpların yanısıra hayvanların verimliliğini de azaltacaktır. Hayvanların yaşamında her bir nefes önemli olduğundan, akciğer sağlığı konusundaki tecrübelerimiz ile birlikte geniş ürün yelpazemiz (aşılar, antibiyotikler, antienflamatuarlar) ve teknik hizmetlerimizi birlikte sunan bir platform oluşturduk.

Koyun Sağlığı 

Koyun sağlığı alanındaki uzun süreli iştirakimiz, kaliteli ürünler, hizmetler ve uzmanlığa dönüşmektedir. Bu nedenle, dünya çapında veteriner hekimlerin ve yetiştiricilerin ihtiyaçları doğrultusunda koyun sağlığına özel bir platform oluşturulmuştur. Koyun sağlığı konuları ile ilgili eğitim, bu platformun en önemli anahtar öğelerinden biridir.

Yenidoğan Sağlığı 

Bir buzağı sağlıklı koşullarda yetiştirildiğinde tüm yaşamı boyunca bundan yararlanır. Yaşama başladığı ilk andan itibaren kaliteli bir bakım ve etkili yenidoğan sağlık yönetim programları sağlamak—ve yaşam boyu bundan kazanç elde etmek—Yenidoğan Sağlık Platformumuzun odak noktasıdır. Bu spesifik odak noktası veteriner hekimlerimizin bilgi ve tecrübelerini aynı zamanda da çiftçiler için karlılık ve verimi arttırmaya yönelik yeni fırsatları paylaşabileceği ve geliştirebileceği bir platform sunmaktadır.

Meme Sağlığı 


Sağlıklı memeler yüksek kaliteli süt demektir. Bu, sütün patojen ve kalıntılardan ari olduğu anlamına gelmektedir. Meme Sağlığı Platformunu, her bir damla sütte kalite sağlamak amacıyla geliştirdik. Veteriner hekimler ve yetiştiriciler, sürdürülebilir meme sağlığı sağlamak veya eski haline getirmek için deneyimlerimizden ve geniş bir çözüm yelpazesinden yararlanacaktır.

Parazit Kontrolü 

Parazitler, müdahale edilmediklerinde, ruminant verimliliği üzerine yıkıcı bir etkiye sahip olabilmektedirler. Bu sadece parazit enfestasyonunun direkt etkileriyle sınırlı kalmayıp ömür boyu düşük performansla sonuçlanan uzun süreli negatif etkiye de yol açabilmektedir. Paraziter Kontrol Platformu, hayvanların gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri ve yetiştiriciler için daha karlı bir üretim sağlayabilmek adına geniş bir hizmet yelpazesini, antiparaziter ürünleri ve stratejileri birleştirmektedir.