Haber

    Arama kriterlerine uygun sonuç bulunamamıştır.

Bovilis Bovipast RSP

Bovilis Bovipast RSP

Sığırların solunum sistemi hastalıklarından korunması amacıyla kullanılır. En yaygın solunum patojenleri olan BRSV (Bovine Rhino Syncitial Virus), PI3 (Parainfluenza 3 Virus) ve kısıtlı demir ortamında üretilmiş Mannheimia (Pasteurella) haemolytica bakterisi içeren inaktif bir aşıdır. Bovipast RSP, iki haftalık buzağılarda kullanılabilir ve 8 haftada istenilen bağışıklık düzeyine ulaşılır. Temel bağışıklık için 5 ml’lik iki doz aşı 4 hafta arayla uygulanır. Geniş bilgi için prospektüs bilgilerine başvurunuz.

Bovilis Bovipast RSP

Resflor

Resflor

Resflor enjeksiyonluk çözelti; berrak bir çözelti olup her ml'sinde 300 mg florfenikol ve 16.5 mg fluniksin'e eşdeğer fluniksin meglumin içerir.Sığırlarda mannheimia (pasteurella) haemolytica, pasteurellamultocida ve histophilussomni'nin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonu (BRD) ile bu hastalıkta ortaya çıkan ateşin tedavisinde kullanılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Zuprevo

Zuprevo Bottle

Zuprevo, Sığırlarda, tildipirosine duyarlı Mannheimia haemolytica,Pasteurella multocida ve Histophilus somni ile ilişkili sığır solunum yolu hastalığının (BRD) tedavisi için kullanılmaktadır. Tildipirosin, yarı sentetik bir makrolid antimikrobiyal ajandır. Makrosiklik lakton halkası yerine geçen üç amin molekülünün tri-bazik bir karaktere sahip olmasına yol açmaktadır. Ürün, daha uzun bir etki süresine sahip olması açısından diğer çok sayıda makrolidlerden farklıdır. Tek bir enjeksiyondan sonraki etki süresinin 21 günlük bir dönem olduğu saptanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kapsamlı hayvan sağlığı için güvenilir bir kaynak

MSD Hayvan Sağlığı bir dizi veterinerlik ilaçlarını ve hizmetlerini geliştiren, üreten ve yurtdışına pazarlayan global, araştırmaya dayalı bir şirkettir. Tüm büyük çiftlik ve evcil hayvan türlerinde hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü için ürünleri kapsayan, endüstrinin en yenilikçi portföylerinden birini sunuyoruz.

Amacımız değer yaratmak ve müşterilerimizin devam eden başarılarına katkıda bulunmaktır. Kısacası, her gün müşterilerimizin güvenini kazanmayı hedefliyoruz. Tüm hissedarlarımızı dikkatle dinleyerek ve müşteri memnuniyetini işimizin merkezine koyarak, çiftlik ve evcil hayvan türleri için yenilikçi, yüksek kaliteli ve hepsinden önemlisi, çözüme dayalı ürünler ve hizmetler sağlıyoruz.

Sürekli olarak en yüksek kalite standartlarını, profesyonelliği ve bütünlüğü sunarak, amacımız veterinerlerin, üreticilerin ve hayvan sahiplerinin seçtiği partner olmaktır.


Nobilis® IB 4/91

Nobilis IB 4/91

Enfeksiyoz Bronşit hastalığına karşı attenüe canlı aşı olan Nobilis IB 4/91; broiler, damızlık ve ticari yumurtacılarda 4/91 suşuna, 4/91 suşu ile serolojik yakınlığı olan diğer IB suşlarına ve Nobilis IB Ma5 ile kombine halde çok sayıda IB varyantlarına karşı geniş bir koruma sağlayan güvenilir bir IB aşısıdır. Mevcut aşılama programlarını etkilemeden sprey, burun/göze damla veya içme suyu yoluyla uygulanabilir. Nobilis IB 4/91 inaktif IB Massachusetts aşıları için yumurtlama öncesinde etkili bir primer aşıdır. http://www.enfeksiyoz-bronsitis.com/

Innovax ND

Innovax_logo_PMS

Innovax ND, Marek ve Newcastle hastalığına karşı immunizasyon sağlaması için kullanılan canlı vektör bir aşıdır.

BİLEŞİMİ
Kanatlılarda Marek hastalığı ve Newcastle hastalığına karşı hindi Herpesvirus suşu HVT/NDV-F içeren canlı hücre ile ilişkili aşı.
ENDİKASYONLAR
Marek Hastalığı ve Newcastle hastalığının önlenmesi için sağlıklı embriyonik dönemin 18. gününde in ovo yolla veya bir günlük civcivlerin subkutan yolla aşılanması için önerilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Yönetmelik gereği, bu siteye erişim veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz?