İŞ VE STAJ OLANAKLARI

İŞE ALIM SÜRECİ

Tüm adaylarımızda aradığımız MSD Lider Davranışlarımız

sayfa

Ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ilgili yöneticilerimiz ile fonksiyonel ve davranışsal yetkinliklerimiz doğrultusunda birebir “yetkinlik bazlı” mülakatlar yapılmaktadır. Mülakatlarda olumlu bulunan adaylarımız, kişilik envanteri, zihinsel beceri testlerini tamamlarlar. Referans kontrolü yapıldıktan sonra, olumlu bulunan adaya iş teklifi yapılmaktadır.