Nobivac Rabies 10x1 doz

KedilerBüyükbaşKöpeklerKeçilerAtlarRabbitsKoyunlar

Ürün Sınıfı

BİLEŞİMİ

Aşı , potens değeri 2 IU’den büyük, Pasteur RIV suşundan klonlanmı ş, inaktif kuduz virüsü kültürü içerir. Virus, BHK 21 clone CT hücre hattı üzerinde geliştirilmiş ve beta-propiyolaktan ile inaktive edilmiştir. Sulu alüminyum fosfat süspansiyonu şeklinde sunulmuştur.

Her bir dozdaki aktif madde:

Potens testinde en az 2 IU’yi karşı layan kuduz virüsü suş Pasteur RIV suşu içerir. 

Prezervatif olarak tiyomersal eklenmiştir.

ENDİKASYONLARI

Sağlıklıköpek, kedi, koyun, keçi, gelincik, tilki ve atları , pratik olarak tüm sağlıklı memeli hayvanları , kuduza karşı korumak amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 ml kas içi ya da deri altınauygulanır.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ

Çok dozluk şişeler açı ldı ktan sonra hemen kullanılmalıdır.

ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

tablet

*: ilk aşı lama daha erken yaşta yapı labilir ancak o zaman da türe göre değişmek üzere 3 veya 6 ay sonra tekrar aşı lama yapılmalıdır.

** Önerilen aşı lama challange (virüsle muamele) deneylerine göre belirlenmiştir. 

Kullanı ldı ğı ülke kanunları daha erken aşı lama gerektirebilir.

Serolojik muayeneler göstermiştir ki koyun, keçi ve tilkilerde en az 1 yıllık koruma sağlanmaktadır.

AŞI REAKSİYONLARI

Deri altı uygulamadan sonra enjeksiyon bölgesinde palpe edilebilir, geçici bir nodül gelişebilir. 

BA⁄IŞIKLIK

Aşı lama sonrası 3 hafta içinde en yüksek antikor seviyelerine ulaşılır. 

Daha sonra korunmaya yetecek seviyede antikor miktarı nda sabitlenir.

UYARILAR

– Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.

– Nadiren, aşılamayı takiben genel bir aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişebilir. Bu durumda deri altı adrenalin uygulaması gerekebilir. – Kullanımdan hemen önce aşının oda sıcaklığına (15-25°C) gelmesi  sağlanmalıdır.

– Steril aşılama ekipmanı kullanılmalıdır.

– Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

– Nobivac Rabies, diğer Nobivac liyoŞlize köpek aşılarının ve Nobivac Tricat’in sulandırılmasında kullanılabilir. Nobivac Lepto ile birlikte uygulanabilir.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur.

MUHAFAZA ŞARTLARI

2–8 °C’de dondurulmadan saklanmalıdır. 10 dozluk ambalaj açıldıktan sonra bir çalışma günü içerisinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Tek doz ya da 10 doz içeren şişelerde karton kutularda satılır.